Vloeistofbranden (Hydrocarbon)

Koolwaterstofbranden zijn vloeistof branden, waarbij de vloeistoffen zich kenmerken door de eigenschap dat zij niet oplossen in water.

We kunnen globaal de volgende groepen onderscheiden:

  • Lichte koolwaterstoffen: benzine, heptaan, cyclohexaan, terpeen
  • Zware koolwaterstoffen: stookolie, diesel, kerosine
  • Aromatische koolwaterstoffen: benzeen, tolueen

Doordat deze stoffen niet mengbaar met water zijn, kunnen ze worden geblust met "gewone" schuimen, ook al wordt aanbevolen filmvormende schuimen toe te passen om een snelle blussing te verkrijgen.
ZERO Fire Systems heeft een ruim assoriment blusschuimen die allen zeer geschikt zijn voor het blussen van koolwaterstofbranden. De geschikte blusschuimen zijn alle PFOS-vrij en sommige zelf volledig Fluorvrij en zijn gecertificeerd conform de strengste en laatst geldende normen.

ECOPOL (100% Fluorvrij AR)07-02-12

Dit volledig FLUORVRIJE 3x3 AR SVM is hét gecertificeerde (incl. LASTFIRE) schuim mét uitstekende blusrating in de...

Filmopol (AFFF-AR)07-02-12

FILMOPOL is een fluorsynthetisch schuim AFFF-AR en verkrijgbaar als 1x3 – 3x3 – 3x6 uitvoering. Met een 1A rating op...

Biofilm (AFFF)07-02-12

BIOFILM een fluorsynthetisch, glyco-vrij AFFF schuim. Zeer effectief op koolwaterstofbranden (hydrocarbons).

Hydropol (AR)07-02-12

HYDROPOL is een fluorosynthetic AR (Alcohol Resistant) schuim en leverbaar in 3x3% en 6x6%.