ZERO Fire Systems - Prevention & Repression
Dutch innovators of sustainable fire systems

Producten en diensten

ZERO Fire Systems heeft brede ervaring en expertise op het gebied van (petrochemische) brandbestrijding. Op basis van deze expertise levert ZERO Fire Systems een groot assortiment kwalitatief hoogwaardige producten en middelen specifiek ontwikkeld voor de inzet bij brandbestrijding en de bestrijding van ‘chemical spill’ incidenten.

ZERO Fire Systems levert onder andere:

  • Hoogwaardige (schuimvormende) blusmiddelen;

  • Schuimblusapparatuur en installaties.

  • Monitoren, nozzles, handstraalpijpen, schuimapparatuur, watervoerden armaturen, etc.;

  • Hydranten en afsluiters van gerenomeerde producenten;

Persoonlijke expertise
ZERO Fire Systems werkt nauw samen met haar producenten, leveranciers en relaties om haar assortiment conitue te verbeteren en nog nauwer te laten aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en de behoefte van onze relaties.

Wij leveren naast ons assortiment ook maatwerk producten of ontwikkelen producten op speciek verzoek. Uiteraard in nauw overleg met onze relaties.

Duurzaamheid
Wij hechten grote waarde aan de bijdrage die ons assortiment levert aan een verduurzaming van de (petrochemische) brandbestrijding. Wij verrichten continue onderzoek naar de beste en meest duurzame oplossingen voor onze relaties.

Meer informatie?
Graag geeft ZERO Fire Systems u nader advies over ons assortiment en de verschillende maatwerkoplossingen. U kunt contact opnemen met ons via het telefoonnummer: +31 (0) 10 44 22 525.