ZERO Fire Systems - Prevention & Repression
Dutch innovators of sustainable fire systems

Alternatieven voor water als blusmiddel essentieel

16-05-10

Het rapport Handreiking Alternatieven voor primaire bluswatervoorziening is enige tijd geleden inhoudelijk vastgesteld. Het rapport - dat in opdracht van de NVBR door het NIFV is opgesteld - levert samen met de uitkomsten van het nog op te starten project HeroriĆ«ntatie kengetallen bluswater de input voor de herziening van de NVBR-Handleiding Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.

Landelijk is er veel belangstelling voor deze rapportage, zowel vanuit brandweerkorpsen als waterleidingmaatschappijen. Er werd vanuit de verschillende brandweerkorpsen reikhalzend uitgekeken naar deze nieuwe Handleiding.

Het gehele NVBR-Programma Bluswater wordt overigens uitgewerkt door een Projectgroep Bluswater, waarin wordt samengewerkt door vertegenwoordigers van de Netwerken Proactie, Brandpreventie, Repressie, OGS en Finance & Control. 

Download NVBR rapport: "Alternatieven voor primaire bluswatervoorziening"

bron: www.nvbr.nl