ZERO Fire Systems - Prevention & Repression
Dutch innovators of sustainable fire systems

ZERO Fire Systems introduceert een hoog viskeus test- en oefenschuim

14-02-13

ZERO Fire Systems introduceert ZERO T-FOAM V. Een hoog viskeus test- en oefenschuim

Bij bedrijven en brandweerkorpsen die gebruik maken van een viskeus AR blusschuim (vaak AFFF-AR 3x3) bestaat steeds meer de behoefte apparatuur, mobiele en stationaire systemen te kunnen testen zonder hierbij het vaak milieu belastende blusschuim in te zetten. Daarnaast is het op realistische wijze trainen en oefenen niet mogelijk met het aanwezige blusschuim zonder hierbij het milieu en de waterzuivering te belasten.

ZERO T-FOAM V
Speciaal hiervoor heeft ZERO Fire Systems een viskeus testschuim ontwikkeld. Dit testschuim heeft dezelfde eigenschappen (zoals viscositeit, verschuiming etc.) als de meest gebruikte AFFF-AR 3x3 schuimen. Dit nieuwe ZERO T-FOAM V maakt het mogelijk om huidige bijmengsystemen te testen. Bovendien kunnen hiermee ook schuimstraalpijpen, monitoren en schuimgeneratoren worden getest.

Kostenbesparend
Het gebruik van ZERO T-FOAM V levert u tevens een kostenbesparing op ten opzichte van het gebruik van uw aanwezige blusschuim. ZERO T-FOAM V is niet alleen gunstiger in aanschaf, ook bespaart u op kosten van afvoer en verwerking van het vrijkomende bluswater.

Geen belasting voor het milieu
Door het gebruik van het ZERO T-FOAM V wordt schade aan het milieu, veroorzaakt door de fluorhoudende (Proteïne-AR, AFFF en AFFF-AR) schuimconcentraten voorkomen wanneer deze tijdens testen vrijkomen in de bodem of oppervlaktewater.

Daarnaast is het veel voorkomende probleem dat de waterzuivering de grote hoeveelheden AFFF-AR schuimen niet kan verwerken hiermee verleden tijd.

Voor meer informatie ga naar ZERO T-FOAM V