ZERO Fire Systems - Prevention & Repression
Innovators of sustainable fire systems

Op & Overslag (PGS 15)

Blusschuiminstallatie t.b.v. PGS-15 ruimtes
Opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen in emballage (PGS-15 ruimtes) moeten veelal worden beveiligd met schuimblusystemen zoals sprinkler met schuimbijmenging of lichtschuimsystemen (HiEx). Blusschuimsystemen helpen u een beginnende brand in deze hoog-risico objecten snel en effectief te bestrijden en zo te voorkomen dat een onbeheersbare vlammenzee ontstaat.

Deskundigheid en ervaring.
ZERO Fire System heeft samen met haar specialistische partners veel expertise in het ontwerpen, installeren en onderhouden van schuimblussystemen.
Wij werken alleen met specialisten die jarenlange ervaring hebben in de (petro)chemie en op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Met deze expertise kunnen wij voor alle risicosituaties de beste oplossingen toepassen. Hierbij wij uiteraard rekening houden met de relevante normen, zoals PGS, EN en NFPA, zonder u met onnodige regelgeving te overspoelen.

ZERO Fire Systems kan met haar specialistische partners u in het gehele traject ondersteunen;

ZERO Fire Systems is uw partner in:

 • REGELGEVING EN RICHTLIJNEN
  Advisering op van toepassing zijnde regelgeving, zoals PGS15, NFPA.
 • ADVIES
  Integrale advisering op het gebied van brandveiligheid.
 • SCHUIMBLUSINSTALLATIES
  Realisatie van uw (schuim) blusinstallaties (bijvoorbeeld: schuimsprinkler, schuimsproei of HiEx-schuimsblus systeem)
  • Ontwerpen, installatie, onderhoud
  • Levering van onderdelen schuimblusinstallatie en blusschuim
  • Ingebruikname test
  • Onderhoud installatie
  • Periodieke testen installatie
 • BLUSWATER EN HYDRANTENNET
  Het ontwerpen, realiseren, onderhouden en testen van het bluswater- en hydrantennet.
 • SCHUIMVORMENDE MIDDELEN
  Advies en levering van een breed assortiment van hoogwaardige en innovatieve schuimvormende middelen
 • APPARATUUR EN UITRUSTING
  Levering van uitrusting en materialen: hydranten, monitoren, koppelingen, slangen etc.