ZERO Fire Systems - Prevention & Repression
Innovators of sustainable fire systems

Industrie / Process Plants

Als exploitant van een Process Plant, stelt u de hoogste eisen aan de brandveiligheid. De grote verscheidenheid van productieprocessen in de chemie en petrochemie brengen zeer verschillende de risico’s en risicogebieden met zich mee. Al deze situaties vragen om een specifieke brandbeveiliging.

ZERO Fire Systems biedt als expert in de industriële brandbestrijding samen met de klant voor iedere situatie een specifieke, maar vooral betrouwbare brandbeveiligingsoplossing.

Op basis van de wensen en eisen van de klant bieden wij voor ieder probleem een oplossing rekening houdend met de geldende normen en richtlijnen, als NFPA, PGS, etc.

Na het uitvoeren van een risico analyse en de bepaling van de ideale blusstrategie werken wij een systeem uit in een concreet ontwerp, P&ID en hydraulische optimalisatie. Ook de installatie van het blussysteem verzorgen wij voor u.

Tijdens het ontwerp en uitwerking van uw specifieke blussysteem hebben wij naast het brandrisico ook oog voor andere belangen binnen uw organisatie, zoals milieu en kostenaspecten behorende bij deze belangrijke investering.