ZERO Fire Systems - Prevention & Repression
Dutch innovators of sustainable fire systems

Brandweer wil minder uitrukken_en

24-10-10

De brandweer wil de komende jaren veel minder gaan uitrukken en een deel van zijn taak overlaten aan burgers en bedrijven. Dit is nodig omdat de brandweerkorpsen het werk niet meer aankunnen en hun budgetten onder druk komen te staan.

De afgelopen jaren is de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven aan de brandweer verdubbeld tot meer dan een miljard euro per jaar. Tegenover die stijgende kosten staan nauwelijks betere resultaten. Het aantal dodelijke slachtoffers dat bij branden valt, schommelt al jaren tussen de tachtig en honderd. Het aantal gewonden ligt rond de duizend.

Op dit moment drukt vooral het nutteloze uitrukken door automatische brandmeldsystemen zwaar op de begrotingen van de brandweerkorpsen. 56.000 keer per jaar rukt de brandweer voor niks uit. In zo'n geval gaat het alarm af vanwege een technische storing of omdat iemand bijvoorbeeld onder een melder heeft staan roken.

Verantwoordelijkheidsgevoel
De loze meldingen kosten de brandweer tientallen miljoenen per jaar die niet verhaald kunnen worden op de veroorzakers. Ze leveren ook ongewenste maatschappelijke effecten op zoals gevaarlijke verkeerssituaties door brandweerwagens die voor niks met zwaailicht en sirene rijden en vrijwillige brandweermannen die voor niks hun normale werk in de steek moeten laten.

De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) stelt dat de brandweer een "te groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft". De brandweer neemt meer taken op zich dan ze kan dragen.

De oplossing hiervoor zoekt de NVBR in het schrappen van taken. Zo vindt de organisatie dat burgers en bedrijven in eerste instantie zelf veranwoordelijk zijn voor brandveiligheid en pas de brandweer kunnen inschakelen als dat echt nodig is.

Toekomstplan
Dus na een brandmelding zou bijvoorbeeld in eerste instantie een particuliere bewakingsdienst moeten gaan kijken die vervolgens pas de brandweer inschakelt wanneer er echt vlammen te zien zijn. Ook moeten huizen van zichzelf minder snel vlam vatten door betere bouwregels.

Voor de cultuurverandering heeft de brandweer dertig jaar uitgetrokken. De afgelopen twee jaar hebben hoge brandweerfunctionarissen en deskundigen al gewerkt aan de toekomstvisie op hoofdlijnen.

Thom de Graaf, voorzitter van het Veiligheidsberaad (samenwerkingsverband van hulpverleningsregio's), presenteert het toekomstplan vandaag aan staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken.

Bron: NOS.nl